Wednesday, July 1, 2015

"Mannen i vit mantel sa att jag skulle följa honom" (1 Ne. 8)

Lehis syn om livets träd dyker upp tidigt i Mormons bok. När vi läser Nephis redogörelse för sin fars syn läggs fokuset ofta på de grupper som med olika nivå i hängivenhet håller fast i ledstången och äter av frukten från trädet. Viktiga lärdomar kan absolut dras av detta.

Här vill jag dock fokusera på verser som lätt hastas över.
Se, jag, [Lehi,] har drömt en dröm, eller med andra ord, jag har sett en syn. [Se], jag tyckte mig i min dröm se en mörk och dyster vildmark. Och det hände sig att jag såg en man, och han var klädd i en vit mantel. Och han kom och ställde sig framför mig. Och det hände sig att han talade till mig och sade att jag skulle följa honom. Och det hände sig att när jag följde honom såg jag att jag befann mig i en mörk och dyster ödemark. Och sedan jag hade färdats under många timmars tid i mörkret, började jag be till Herren att han skulle förbarma sig över mig enligt sin överflödande och ömma barmhärtighet. Och det hände sig sedan jag hade bett till Herren att jag såg ett stort och vidsträckt fält. Och det hände sig att jag såg ett träd vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig. (1 Ne. 8:2-10)
Jag vet inte om det gällde för Lehi i drömmen, men det är lätt att låta sig luras av någons vita mantel. Lehis son Jakob sa vid ett senare tillfälle att djävulen "förvandlar sig nästan till en ljusets ängel" (2 Ne. 9:9) och Korihor förklarade sig med att djävulen bedrog honom, "ty han visade sig för mig i en ängels skepnad" (Alma 30:53).

När Lehi följde mannen i vit mantel, som också bad Lehi följa honom, hamnade han i en mörk och dyster ödemark. Först när Lehi bad "till Herren att han skulle förbarma sig över mig enligt sin överflödande och ömma barmhärtighet" såg han fältet och trädet "vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig". Jag tror att det ligger en stor lektion i detta.


Att Lehi, bland alla saker han kunde ha noterat hos mannen i drömmen, framhöll den vita manteln (eng. robe). Färgen vitt symboliserar, bland annatljus, godhet, oskuld, renhet, jungfrudom, renhet, renlighet, neutralitet och säkerhet. Vitt anses också vara färgen för perfektion och betecknar ofta något positivt, som renhet, oskuld och glädje.


I det hebreiska språket återfinns två olika ord för mantel. Det vanligaste är kethoneth och kommer från ett ord som betyder "att täcka". En sådan mantel är ett ytterplagg. En sådan mantel kan vara ett bevis för den ära som kommer av en hög ställning. Den andra typen av mantel är addereth. Detta är en unik mantel som kan betyda härlighet, ära, skönhet och stor värdighet.

I detta sammanhang kan det vara värt att minnas den mantel som den förlorade sonen fick vid sin återkomst (Luk. 15; se också detta). I liknelsen var manteln en symbol för den förnyade och fördjupade relationen mellan fadern och sonen.

Den vita mantel mannen bar i Lehis dröm kan ha många olika betydelser. För mig står det dock klart att Lehi, antagligen på grund av manteln, uppfattade mannen som någon han kunde följa eftersom han bar symbolen för renhet, god relation till det gudomliga, hög ställning osv. Lehi blev dock snabbt varse det faktum att mannen, trots att han kanske var allt det som manteln symboliserade, inte hade förmågan att föra honom till trädet. 

Först när Lehi bad till Jesus och den överflödande och ömma barmhärtigheten var över honom, framträdde trädet för hans syn.

I kontrast till sin far, fick Nephi vägledning av Herrens Ande (1 Ne. 11) och behövde inte gå igenom en mörk och dyster ödemark.

Lektionen i detta är vacker och leder till all rättfärdighets källa, Jesus! Honom vare pris!

No comments:

Post a Comment