Saturday, July 25, 2015

"Ingen kan bli tvingad till himlen" - tankar, del 2

Här kommer andra delen (av tre) med diverse tankar. Pröva allt, och håll fast vid det som är gott.
___________

Ingen kan bli tvingad till himlen, för en plats dit du kan tvingas skulle vara allt annat än himmelsk. 

Att be för ovänner innebär att be för alla som vi har svårt för. Bönen förändrar vår förmåga att se dem som Guds barn och det förändrar dem vi ber för. 


Vi pratar inte om Jesus för att det är ett bra och givande komplement till allt vi gör som medlemmar i kyrkan - Han är själva grunden. Motivet till att göra det vi ombeds göra måste vara samma som när vi en gång lovade att göra det överhuvudtaget. Tro på Jesus. 


Det finns en skillnad mellan att vara ren och att vara fri från svaghet; det ena nödvändigt, det andra trevligt. 


Vi ska bygga Sion. Det är därför viktigt att veta vad Sion är. Men en lika viktig fråga är HUR vi ska bygga Sion och med vilka verktyg.

Varför ber vi om att kunna omsätta det vi hör i handling och inte att det vi hör ska stärka vår tro och förtröstan på Herren Jesus Kristus?


Frid kommer ur en känsla av mening. Omständigheter kan variera med en bibehållen känsla av mening. Om vi känner att det finns en mening med det vi går igenom finns friden kvar. När vi inte kan se meningen kan vi i vart fall bli burna. 

Vi ska inte bara gå igenom templet, utan templet ska gå igenom oss. 


Det bästa sättet att förbereda sig för Jesu andra ankomst är att ta emot honom redan nu. Ett sätt: ta emot min nästa och var som Jesus mot honom/henne. 

När solen skiner njuter vi med all rätta, men vi blir också varse smutsiga fönster och dammiga golv. Ljuset är en uppenbarare. 


Att vi läser skrift varje dag, oavsett hur mycket, så påverkar det oss. Men är det det vi läst eller är det för att vi visat inför himlen och oss själva att vi har en önskan? Är det önskedemonstrationen som välsignar?


Det är skillnad på fullkomlighet och att vara ren. Fullkomlig är man när man är färdig och lika Jesus och Fadern. Ren är man efter tro, omvändelse och dop och den helige Andens renande inflytande. Vi kan vara rena och värdiga att bo hos Gud. Men  vi har fortfarande mycket att lära tills vi blir fullkomliga. 


Tro är hopp om något som finns men inte syns, t.ex. att Herrens hand ska uppenbaras i en viss situation. Men tron måste vara på att Herren ska göra det på det sätt som är bäst för oss. Vi hoppas att Herren vill göra det som vi tänker är bäst, men i ödmjukhet lämnar vi det öppet för honom.


Jesus led för svaghet och sjukdomar för att kunna förstå och hjälpa oss bättre och mer innerligt. Vad är jag villig att utstå för mer genuin empati och förståelse? Vad som helst?


Jesus kan utstå/tillåta (suffer) allt eftersom han inte kräver/förväntar sig så mycket av livet och andra som han förväntade sig av sig själv. Om vi förväntar oss för mycket av livet (du kan bli vad du vill!) ökar risken för besvikelse och tomhet. Det första du måste göra dig av med när du stöter på svårigheter är uppfattningen om att du inte förtjänar det/att livet inte är tänkt att vara "så här", annars kommer du känna dig sviken av livet. Och det hjälper dig inte.


Det som betyder något måste vara något som alla har lika tillgång till. Mycket vi har i våra liv är oviktigt sett till det större perspektivet. Jesu försoning är det enda som alla har fri tillgång till (2 Ne. 26:24-28). Herren vill att vi gör allt han befaller oss. Vad vi har välsignats med kan ibland avgöra hur vår lydnad kommer att gestalta sig.


Jesus är villig att göra vad som än krävs för att vi ska kunna bli som honom. Det som han är villig att göra är "lämpligt" (Moroni 7:33). Vi ska ha tro på att han kan göra vad som helst, men vi måste lägga vår vilja i hans och acceptera att det vi vill att han gör kanske inte är lämpligt.


Det är fundamentalt att vi verkligen tror att Fadern vet bättre än vi gör. Vi måste betrakta oss själva som älskade och värdefulla dårar inför Honom. Vi är verkligen barn till Gud på samma sätt som mina barn är mina. De vet inte riktigt hur saker funkar i den timliga världen (och vi vet inte hur det funkar i den eviga).


I Getsemane prioriterade Jesus den frälsande erfarenheten före sin bekvämlighet. Han hade en fast tro på att lidandet var en del av den plan som han behövde följa för att nå sin upphöjelse. Jag behöver samma tro och beslutsamhet i prövningens stund.


No comments:

Post a Comment