Saturday, July 18, 2015

Joseph Smiths sista syn

Vi talar ofta om Josephs första syn. Hans sista syn är däremot okänd för de flesta. Eftersom Joseph inte levde länge nog att uttyda synen är dess betydelse "up for grabs." Vad den betyder är något som du själv får fundera över och söka uppenbarelse kring. Skriv gärna en kommentar med din uppfattning om synens innebörd.
Joseph skildrade följande dröm, san han hade i natt [dvs. natten till den 27 juni 1844, dagen då han blev skjuten]: 
"Jag var tillbaka i Kirtland Ohio och tyckte, att jag skulle ta en promenad ensam och titta på min gamla farm, vilken jag fann övervuxen av ogräs och törne och visade alla tecken på misskötsel. Jag gick in i ladan, som var utan golv eller dörrar och brädlister och visade samma vanskötsel som farmen i övrigt. 
Medan jag såg förödelsen runt om mig och funderade på hur förbannelsens, som vilade över det hela, kunde lyftas, kom det rusande in i ladan en grupp rasande människor, som började bråka med mig. 
Sällskapets ledare befallde mig att gå ut ur ladan och från farmen, i det han sade, att jag inte hade något med den att göra och att jag måste ge upp allt hopp om att någonsin få äga den. 
Jag sa till honom, att jag fått farmen av Kyrkan, och även om jag inte hade brukat den under någon tid, så hade jag likväl inte sålt den och enligt rättfärdiga och rätta principer, så tillhörde den mig eller Kyrkan. 
Han blev då alldeles rasande och började okväda och hota mig och sa, att den aldrig hade tillhört vare sig mig eller Kyrkan. 
Jag sa då till honom, att jag tyckte, att det inte var något att gräla om, att jag inte hade någon önskan att bo där i dess nuvarande tillstånd och att om han ansåg sig ha större rätt, skulle jag inte bråka med honom utan gå min väg. Min försäkran att jag inte skulle bråka med honom nu, tycktes inte tillfredsställa honom, då han syntes fast besluten att fortsätta grälet och hotade med att ödelägga min kropp. 
Medan han var så sysselsatt med att rasa mot mig, stormade en pöbelhop in och nästan fyllde ladan, drog fram knivarna och började bråka inbördes om egendomen och glömde mig för ett ögonblick, vilket jag använde till att träda ut ur ladan upp till anklarna i gyttja. 
Då jag kommit ett stycke därifrån, hörde jag dem tjuta och skrika på ett mycket betryckande sätt, så att det tycktes som om de slogs med varandra med knivar. Medan detta höll på, upphörde drömmen eller synen.” PJSL s. 340-341
Jag påmindes om denna artikel när jag skrev av ovanstående från Profeten Joseph Smiths lärdomar.

No comments:

Post a Comment