Thursday, July 16, 2015

Kunskap om Guds kärlek - ursäkt eller språngbräda (1 Ne. 11)

När vi läser i 1 Nephi är det viktigt, och upplysande, att bevara i minnet, att Nephi gjorde sin uppteckning på plåtarna ca 30 år efter händelserna ägt rum och även efter att hans hjärta ständigt begrundat det som han sett och hört (2 Ne. 5:29-32 och 4:16). 


Ett mycket högt berg!
Det är min bestämda uppfattning att Nephi hade en tanke med kronologin i det han skrev och i de ord han använde, vad han valde att ta med och vad han lämnade utanför. Det finns mycket att fundera över, och upplysas av.

Ett mycket högt berg

I vers 1 läser vi:
Ty det hände sig att sedan jag önskat få kunskap om det som min far hade sett, och då jag trodde att Herren kunde visa det för mig, fördes jag, medan jag satt och begrundade det i mitt hjärta, bort av Herrens Ande, ja, upp på ett mycket högt berg som jag aldrig tidigare hade sett och på vilket jag aldrig tidigare hade satt min fot.
Att bli upptagen på ett högt berg är inte en ovanlig företeelse i skriften. Inte heller är det ovanligt att Guds tjänare söker sig dit självmant (se bl.a. 1 Ne 18:3 och även Jareds broders erfarenhet med Herren).

(Några frågor att ställa sig: vad betyder det att det var ett högt berg? att Nephi blev förd till det höga berget? att Nephi aldrig sett eller satt sin fot på det förut? Eftersom Nephi hade en tanke med vad han skrev tror jag, och upplever att det har kommit till mig, att även detta är tänkt att undervisa oss om Herrens vägar.)


Hur man undviker svåra frågor ställda av en ängel


Väl på berget har Nephi en dialog med, till att börja med, Herrens ande och därefter en ängel. Nephi (rött) beskriver sin dialog med ängeln (orange) så här (smått omskrivet):

Och det hände sig att jag såg och fick se den stora staden Jerusalem och likaså andra städer. Och jag såg staden Nasaret, och i staden Nasaret såg jag en jungfru, och hon var enastående vacker och vit.Och det hände sig att jag såg himlarna öppna. Och en ängel kom ned och ställde sig framför mig, och han sade till mig: Nephi, vad ser du?- En jungfru, vackrare och skönare än alla andra jungfrur.- Förstår du Guds nedlåtelse?- Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder.- Se, jungfrun som du ser är Guds Sons mor i köttet.Och det hände sig att jag såg att hon fördes bort i Anden. Och sedan hon varit bortförd i Anden under en tid, talade ängeln till mig och sade: Se! Och jag såg och fick åter se jungfrun, och hon bar ett barn i sina armar.- Se Guds Lamm, ja, den evige Faderns Son! Förstår du vad trädet betyder som din far såg?- Ja, det är Guds kärlek som utgjuts i människobarnens hjärtan. Därför är den det mest begärliga av allt.- Ja, och det mest glädjande för själen.Och sedan han hade sagt dessa ord sade han till mig: Se! Och jag såg, och jag fick se Guds Son gå ut bland människobarnen. Och jag såg många falla ned för hans fötter och tillbe honom. Och det hände sig att jag såg att ledstången av järn som min far hade sett var Guds ord som ledde till källan med levande vatten, eller till livets träd. Dessa vatten är en sinnebild för Guds kärlek, och jag såg även att livets träd var en sinnebild för Guds kärlek. (1 Ne. 11:13-25)
Nephi får en fråga som jag tror att många av oss skulle ha svårt att svara på: Förstår du Guds nedlåtelse? Vad svarar man på en sådan fråga? Nephi gjorde det med följande ord:
- Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder. (1 Ne. 11:17)
Jag har länge tyckt om Nephis svar och inställning. Det hjälper oss ha rätt perspektiv på vår okunnighet och även fokus på en av de viktigaste aspekterna av Guds relation till sina barn. Men, jag har inte förrän nu, försökt förstå hans svar utifrån kontexten i vilket det söktes och gavs. Och nu, när jag ser det från det perspektivet, då ser jag något nytt. Låt mig förklara.

Jakten på Guds hemligheter

Nephis möte med ängeln uppstod inte i ett vakuum utan var en konsekvens av hans önskningar, tro och ansträngningar (läs 1 Ne. 11:1 igen). Tidigare i hans uppteckning läser vi att "Nephi, som var mycket ung, men likväl stor till växten, även hade stor önskan att känna till Guds hemligheter" och att han "därför ropade till Herren, och se, Herren besökte honom och uppmjukade hans hjärta så att han trodde alla de ord som hade talats av hans far." (1 Ne 2:16)


Nephi var en man "with a mission". Han hade en far som såg syner och profeterade. Nephi ville se det hans far såg (och man kan fråga - varför kände han ett så starkt behov av det? varför kunde han inte bara nöja sig med att höra hans fars ord? varför besvära Herren överhuvudtaget?) och, för sig själv, känna till Guds hemligheter. Nephi är i detta ett stort exempel för oss alla.


Jag tror att Nephi förstod det som Joseph Smith undervisade när han sa följande.


Frälsning kan inte komma utan uppenbarelse. Det är fåfängt för vem som helst att vara en Guds tjänare utan den. Ingen man är en Jesu Kristi tjänare utan att vara profet. Ingen man kan vara en Jesu Kristi tjänare utan att han har ett vittnesbörd om Jesus [the testimony of Jesus], och detta är profetians ande. Närhelst frälsning har meddelats, har det skett genom vittnesbörd. Män i innevarande tid vittna om himmel och helvete, men hava icke skådat vare sig himmel eller helvete, och jag säger att ingen man känner till dessa ting utan uppenbarelsens ande. (PJSL s. 137)
Utan kunskap kan vi inte bli frälsta […]. En människa vinner inte frälsning fortare än att hon skaffar sig kunskap, för om hon inte får kunskap, blir hon förd i fångenskap av någon ond makt i den andra världen, emedan onda andar kommer ha mera kunskap, och följaktligen mera makt än många människor, som är på jorden. Därför behövs det uppenbarelse för att hjälpa oss och giva oss kunskap om det som hör Gud till. PJSL s. 187 
Att läsa om andras erfarenheter eller de uppenbarelser som givits till dem, kan aldrig giva oss en vittomfattande åsikt om vårt tillstånd och sanna förhållande till Gud. Kunskap om detta kan endast erhållas genom erfarenhet medelst de förordningar Gud satt fram för det ändamålet. Om ni kunde få skåda in i himlen under endast fem minuter, skulle ni veta mera än om ni hade läst allt som någonsin skrivits om det ämnet. PJSL s. 280

Och så några skriftställen på det.
Ja, den som omvänder sig och utövar tro och som gör goda gärningar och alltid ber utan uppehåll — honom skall det bli givet att känna Guds hemligheter. Ja, honom skall bli givet att uppenbara sådant som aldrig har uppenbarats, ja, honom skall bli givet att föra själar i tusental till omvändelse, på samma sätt som det har blivit oss givet att föra dessa våra bröder till omvändelse. (Alma 26:22) 
Sök inte efter rikedomar utan efter visdom, och se, Guds hemligheter skall avslöjas för er och då skall ni göras rika. Se, den som har evigt liv är rik. (LoF 6:7 och 11:7) 
Be så att du kan få veta Guds hemligheter, och så att du kan översätta och få kunskap från alla dessa forntida uppteckningar som har varit undangömda och som är heliga, och det skall ske dig enligt din tro. (LoF 8:11)
Mot bakgrund av Nephis exempel, Josephs tydliga undervisning och undervisning i skrifterna så står det klart att Guds hemligheter är något alla borde sträva efter att få kännedom om. Ammon ger svaret på frågan hur det går till i versen ovan; omvändelse, utöva tro, göra goda gärningar och be utan uppehåll! Inte svårare än så (i teorin).

Vad har Guds kärlek med allt detta att göra?


Men det här med Guds kärlek då, kan vi inte bara vila i det, känna oss trygga och inte bemöda oss med att snoka i Guds grejer? För det var ju det Nephi gjorde, kanske vi får för oss att säga. Den som säger så har dock inte läst skriften, och om han har gjort det så förstår han den inte (se Jakob 7:10-11).

Guds kärlek är en språngbräda mot högra höjder,
inte en ursäkt att "settle for less"

För Nephi är hans kunskap och upplevelser med Guds kärlek ingen destination. I sitt svar till ängeln bär han vittnesbörd och han förklarar hur han hanterar sin okunskap. Denna okunskap var ett problem för honom. Det faktum att han överhuvudtaget samtalade med en ängel uppe på ett mycket högt berg dit han blev tagen av Herrens ande vittnar för mig om att han var villig att göra vad han behövde för att Herren skulle lösa problemet för honom (därav det faktum att han säger att han blev tagen till det höga berget, för Herren ville visa att, när kunskapen om Guds hemligheter ges till en människa, så är det på Herrens villkor (jfr LoF 88:67-68); för ytterligare insikt i bruket av "berg", se nedan gjort tillägg). 

Nephi vet att Gud älskar sina barn, men han inser också att denna kärlek inte är hela lösningen för att göra dem lika Honom. Kärleken är skälet till Guds inbjudan om att följa hans Son. Genom att vi gör det av egen fri vilja, för att vi verkligen vill, och med ett uppriktigt hjärta, ärligt uppsåt och tro på Kristus, kommer vi lära känna Fadern och Sonen (Joh. 14:9 och 17:3). Guds kärlek tillsammans med vår vilja att komma till Honom genom Sonen gör underverk - ja, till och med evigt liv!

____________

Tillägg: "Upon the mountains" because the mountain is nature's symbol of the ascent to God.  The climb represents repentance and purification of the soul.  When a person stands upon the top of the mountain, she appears to be part of heaven itself and no longer earthbound.  Her profile is with the sky, symbolizing the completion of the ascent back to God. Se mer här.

1 comment:

  1. Intressant läsning! Ibland leds man att tro att destinationen är nådd, innan resan ens påbörjats. Tänk vad mycket vi riskerar att gå miste om.

    ReplyDelete