Friday, June 12, 2015

"Till er som tillhör kyrkan" (Moroni 7)

Moroni 7 är ett enormt kapitel av helig skrift. Av den första versen lär vi oss att det är en redogörelse för Moronis fars, Mormons, undervisning i synagogan. Vers 3 lyder som följer.
Därför vill jag tala till er som tillhör kyrkan, som är Kristi fridsamma efterföljare och som har fått ett tillräckligt hopp varigenom ni kan gå in i Herrens vila från nu och allt framgent, till dess ni vilar hos honom i himlen.
Platsen där kyrkan träffas och
samtalar om sina själars välfärd.
 Från dessa ord kan vi hämta en definition av Jesu kyrka.
 • De är Kristi fridsamma efterföljare.
 • De har fått ett hopp i Kristus.
 • Genom detta hopp kan de gå in i Herrens vila nu.
 • Denna förmåga att gå in i Herrens vila förblir hos dem.
 • De kommer att uppleva samma vila hos Herren i himlen.
Ytterligare en definition av Jesu kyrka återfinns i Läran och Förbunden.
Se, detta är min lära: Den som omvänder sig och kommer till mig, han är min kyrka. - LoF 10:67
Definitionen av vad kyrkan är skiljer sig kraftigt åt bland medlemmar i kyrkan. Ibland hör jag någon fråga "vad säger kyrkan om det?", vilket kan tolkas som att de tror att kyrkan är något/någon/några annat/annan/andra än de själva. Från andra håll hör jag att kyrkan är den högsta ledningen och vi följer den. Senast igår hörde jag att kyrkan är det som händer när vi kommer samman och "talar om våra själars välfärd" (Moroni 6:5). Detta är, enligt min mening, helt sant och även korrekt sett till vad skriften undervisar om.

Rock Waterman har noterat följande om ursprunget till ordet kyrka (church).
In our bibles, "church" is translated from the Greek word, "Ecclesia" which loosely meant "the called out ones" or "assembly." The word ecclesia didn't even have a religious connotation in the beginning. It was a military term, as when soldiers are called out to assemble. It later came to describe any assembly of people who shared a common interest, such as a town council or a guild. So when translating the New Testament from Greek to English, the King James translators simply took every instance where "assembly" appeared in Greek and substituted the word "church." 
Ordet som är översatt till kyrkan avser egentligen dig och mig, dess medlemmar. Det vi tror, det är vad den egentliga kyrkan tror. Kyrkans ledare är till för att tjäna dess medlemmar och ska, om de anser att medlemmarna är felinformerade eller ute på doktrinärt eller moraliskt hal is, med överbevisning, långmodighet, mildhet, ödmjukhet, uppriktig kärlek, välvilja och ren kunskap som storligen skall utvidga själen, utan hyckleri och utan svek (LoF 121:40) försöka återvinna respektive medlem till den rätta vägen (Joh. 14:6) och undervisa om den långt bättre vägen genom vi kan få del av den himmelska gåvan (Eth. 12:8, 11; se även Moroni 6:4) som finns förberedd. Denna princip är långt viktigare än vi kanske tror, för den prästadömsbärare som "utövar kontroll eller herravälde eller tvång över människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet" får himlarna att dra sig tillbaka, Herrens Ande sörjer och det är slut med den mannens prästadöme eller myndighet. Och innan den mannen "vet ordet av är han lämnad åt sig själv att sparka mot udden, att förfölja de heliga och att kämpa mot Gud". (LoF 121:37-38)

Noterbart från Moroni 7:3 är att Jesu kyrka har gått in i hans vila i detta liv. Vad innebär denna vila? Någon anna gång kanske vi får anledning att återvända till denna fråga. Till dess - vad tror du det betyder?

2 comments:

 1. Ett spännande ämne! Fint och intressant skrivet Christian.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack Louise! Kul att du är här. Kyrkan blir, enligt min mening häftigare och mer meningsfull, när jag ser den som de jag har omkring mig. Först då kan den uppfylla sin potential.

   Delete