Thursday, June 4, 2015

"Nu uppmanar jag er att söka denne Jesus" (Eth. 12)

Om Ether 12 finns mer att säga än vad jag har tid att skriva. Det som är viktigast är dock inte vad jag lär mig, utan vad du lär dig.

Moroni avslutade denna del av sin sammanfattning av uppteckningen om Jareds folk med följande uppmaning.
Och nu vill jag uppmana er att söka denne Jesus om vilken profeterna och apostlarna har skrivit, så att nåden från Gud Fadern och likaså Herren Jesus Kristus och den Helige Anden, som vittnar om dem, må vara och förbli i er för evigt. Amen. - Eth. 12:41
Varför får vi denna uppmaning? Varför behöver vi söka, och finna, Jesus?

Vi läser följande i de verser som föregår ovanstående.
Och vidare minns jag att du har sagt att du har älskat världen så högt att du har lagt ned ditt liv för världen, så att du skall kunna ta det tillbaka för att bereda en plats åt människobarnen. Och nu vet jag att denna kärlek som du har haft till människobarnen är detsamma som kristlig kärlek. Om därför en människa inte har denna kärlek kan hon inte ärva den plats som du har berett i din Faders boningar. […] Och det hände sig att jag bad Herren att han skulle visa icke-judarna nåd så att de skulle kunna ha denna kärlek. Och det hände sig att Herren sade till mig: Om de inte har denna kärlek så rör det inte dig, du har ju varit trofast. Därför skall dina kläder göras rena. Och eftersom du har insett din svaghet skall du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min Faders boningar. - Eth. 12:33-37
Moroni lär sig att Jesus har förberett de himmelska boningarna genom sin kärlek och de kan endast intas av de människor som har samma kärlek. Med insikten om att denna kärlek är absolut nödvändig för att vi, icke-judarna, ska bli frälsta bad Moroni att Herren skulle visa oss nåd så att vi "skulle kunna ha denna kärlek." Herrens svar är intressant, och också skälet till varför Moroni uppmanar oss att söka Jesus. Herren säger att det inte påverkar Moroni om icke-judarna inte har denna kärlek, för han, Moroni, har ju varit trofast.

Oj! Herren vill inte ge Moroni det han ber om. Eller, jo det vill han. Men inte utan att icke-judarna vill ha kärleken - och söker den. Därav uppmaningen att söka Jesus, så att nåden kan kan vara och förbli i oss. För så är det, den kristliga kärleken är en nådegåva.


No comments:

Post a Comment