Thursday, June 18, 2015

Liknelsen om NHL: Vad är egentligen viktigt att studera och lära sig att bemästra?


Till skillnad från gångna tider har vi i dag så mycket information tillgänglig att vi, inte ens om vi verkligen skulle försöka, kan ta till oss allt. Tidigare profeter och troende hade långt mindre information än vi har. Detta hindrade dem dock inte från att få komma in i Guds närhet.

Att bli undervisad av Herren är en troshandling. För mig är det svårt, för jag tror att så länge jag läser saker jag inte tidigare visste så är jag på rätt väg rent kunskapsmässigt. Det faktum att informationen är ny säger dock ingenting om att det är den information som jag behöver, just nu.

En liten kille som har en dröm om att en dag få spela ishockey i NHL kommer givetvis vilja lära sig allt han kan om NHL, de som spelar där i dag och vem som vinner Stanley Cup. Dock, om killen inte gör annat än att läsa på om spelarnas statistik och tittar på varenda match som sänds så kommer han aldrig att själv få uppleva spänningen i en direkt avgörande match. Det är inte svårt att se att killen måste träna på att spela ishockey, och göra det utifrån sig egen förmåga/oförmåga. Han måste lyssna på sina tränare, lita på att de övningar de ber honom göra hjälper honom nå ”drömmen”, inte fuska, äta rätt, lära sig det mentala spelat osv. Om tränaren ser att killen inte gör de övningar han fått, fuskar i utförandet, hittar på egna övningar eller bara inte visar driv och hängivenhet till ”drömmen” och vägen dit så kommer tränaren med stor sannolikhet att leta efter en ny adept att coacha till den högsta nivån inom ishockey.

Ovanstående gäller inte bara NHL, utan alla andra sporter och områden där kraven är hårda för att nå toppen. I en religiös/andlig kontext så påstår jag att detta även omfattar att bli medarvinge till Jesus Kristus (Rom. 8:17), att få ta emot allt vad Fadern har (LoF 84:38), att frambringa den tro, som är nödvändig för erhållandet av liv och salighet (Föredrag över tron, 6:7), dvs. att uppnå allt det som Jesus, genom sin försoning, gjort möjligt för oss att uppnå.

Så häftigt och stort som det är att vinna Stanley Cup, OS-guld, Nobelpris eller få världens beröm på något annat sätt, så är det min tro att det står sig slätt jämfört med att, med fullkomlig visshet, kunna säga, likt Enos:
Och jag fröjdar mig över den dag när mitt dödliga skall ikläda sig odödlighet och skall stå inför honom. Då skall jag se hans ansikte med välbehag, och han skall säga till mig: Kom till mig, du välsignade, det finns en plats beredd åt dig i min Faders boningar. (Enos 1:27)
Att bli antagen av Gud har eviga konsekvenser. Att bli invald i Hall of Fame (oavsett vad det gäller) kommer, den dag när isarna smält, gitarren är ostämd och publiken gått hem, inte skänka någon tröst, trygghet eller hopp om evig frid. Vad är det vi i första hand ska vara säkra på att vi ägnar tid åt och lär oss bemästra?

Joseph Smith sa följande.
Den andre Hugsvalaren, som det talas om, är ett ämne av stort intresse och förstås kanske endast av några få i detta släkte. Sedan en person har fått tro på Kristus, omvänt sig från sina synder och blivit döpt till syndernas förlåtelse och erhållit den Helige Anden (genom handpåläggning), vilken är den förste Hugsvalaren, och om han sedan fortsätter att ödmjuka sig inför Gud och hungrar och törstar efter rättfärdighet och lever av varje Guds ord, skall Herren snart säga till honom: Son, du skall bliva upphöjd. Då Herren har prövat honom noga och funnit, att han är fast besluten att tjäna Herren, trots alla risker och hinder, så skall den personen finna sin kallelse och utkorelse säkerställd och då skall han erhålla förmånen att mottaga den andre Hugsvalaren, vilken Herren har lovat de heliga, såsom det står i Joh. 14:12-27. Lägg märke till verserna 16, 17, 18, 21 och 23: [dessa verser citeras men utelämnas här]. Vad är då denne andre Hugsvalare? Det är ingen mer eller mindre än Herren Jesus Kristus själv. Detta är summan av det hela: Då någon erhåller denna sista Hugsvalare, ledsagas och betjänas han av Jesus Kristus personligen eller då visar sig Jesus Kristus för honom tid efter annan, och Jesus skall även uppenbara Fadern för honom, och de skola taga sin boning hos honom, och himlarna öppnas i syner för honom och Herren skall undervisa honom ansikte mot ansikte och han kan få fullkomlig kunskap om Guds rikes hemligheter. Detta nådde de forna heliga, då de hade sådana härliga syner - Jesaja, Hesekiel, Johannes på ön Patmos, Paulus i de tre himlarna och alla de heliga, som hade gemenskap med den Förstföddes allmänna församling och kyrka. (PJSL, s. 129)
Detta citat är fantastiskt! Det är evangeliets fullhet i knappt 300 ord.

I citatet ger Joseph en "checklista" som är av större dignitet, vikt, evig betydelse än någon annan checklista vi kan skapa och bocka av.
 1. Tro på Kristus
 2. Omvända sig
 3. Döpas till syndernas förlåtelse
 4. Ta emot den Helige Anden (den förste hugsvalaren/hjälparen)
 5. Ödmjuka sig inför Gud
 6. Hungra och törsta efter rättfärdighet
 7. Leva av varje Guds ord
 8. Tjäna Herren trots alla risker och hinder
 9. Få sin kallelse och utkorelse säkerställd
 10. Ta emot den andre hugsvalaren/hjälparen; dvs. Jesus Kristus själv
 11. Ledsagas av Sonen till att möta Fadern
 12. Få himlarna öppnade i syner
 13. Ta emot Herrens undervisning – ansikte mot ansikte
 14. Få fullkomlig kunskap om Guds rikes hemligheter
 15. Uppnå gemenskap med den Förstföddes församling
I ovanstående checklista ryms evangeliets fullhet. Detta förtjänar vår fulla uppmärksamhet. I detta sökande måste vi (inser jag) ledas av tro och förtröstan på att Gud vet precis vad jag behöver lära, läsa och leva just nu. Om jag är för upptagen med att läsa allt jag kommer över stänger jag Gud ute. Han förvägras fullt svängrum i mitt liv i takt med att jag försöker ta kontroll. En "inshallah-inställning" funkar dock inte, dvs. vi kan inte bara sträcka händerna i luften och utgå från att, om Gud vill, så kommer det att bli. Att Gud vill, det är enligt mig givet. Men precis som Joseph undervisade om rätta principer så är det vårt ansvar och privilegium att utefter dessa sköta oss själva. Det är således både klädsamt och nödvändigt med en viss pro aktivitet.

Så. På bollen och börja ta ansvar. Men glöm inte att tro och minns att det är Gud som är all sannings och kunskaps källa.

No comments:

Post a Comment