Monday, June 1, 2015

Bergspredikan - en möjlighet till komparativ läsning

Så här ser det ut.
Till höger, under rubriken "Dokument" hittar du numera Bergspredikan i fem olika versioner i samma dokument.

Detta är tänkt att underlätta studiet och läsningen av en av de viktigaste budskap Jesus gav. Framöver kommer jag nog återkomma till detta, men till dess får du chans att återupptäcka denna skatt av sanning och kraft.

No comments:

Post a Comment