Sunday, June 14, 2015

"Tiden är förbi när det andra människor kan ge oss räcker."

Nedanstående delade jag - om än i något redigerat skick - med mig av under dagens möte. 

----

I dag vill jag dela med mig av någonting som jag tror är från Gud. Om det verkligen är så är det ditt privilegium och ansvar att avgöra, för som Mormon undervisade om, är det oss givet att döma för att kunna skilja gott från ont. Men, säger Mormon,

”…jag [visar] er hur ni bör döma, ty allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud.
  17 Men allt som förmår människor att göra ont och att inte tro på Kristus och att förneka honom och att inte tjäna Gud, det är — och det kan ni med fullkomlig visshet veta — av djävulen. Ty på så sätt verkar djävulen, ty han förmår ingen människa att göra gott, nej, inte en enda. Det gör inte heller hans änglar, och inte heller de som underkastar sig honom.
  18 Och nu, mina bröder, eftersom jag vet att ni känner till ljuset enligt vilket ni kan döma, det ljus som är Kristi ljus: Se till att ni inte dömer orätt. Ty med samma dom som ni dömer kommer även ni att bli dömda.
  19 Därför vädjar jag till er, bröder, att söka flitigt i Kristi ljus så att ni kan skilja gott från ont.” – Moroni 7:16-19

Vi har länge blivit uppmanade att söka Gud, hans Son och den Helige Anden och att lita på dem. Tiden kommer, och är inte långt borta, när den som inte gör detta kommer falla. Inte nödvändigtvis falla i förhållande till det som är iakttagbart, utan falla i förhållande till Gud. Dagen har kommit för att ta den religion på allvar som Joseph Smith återställde. Den återställdes för att vara, inte bara, ett skydd för oss i dessa sista tider. Den återställdes för att den är Guds evangeliums fullhet. Var och en av oss behöver vakna upp till detta faktum, och åter kräva och hävda vår rätt att söka Gud, och finna honom. Den tid har kommit som profeter har vittnat och profeterat om. Vetet kommer separeras från ogräset och det är upp till oss att avgöra vilken grupp vi tillhör – för Jesus armar är ständigt öppna.

Tiden är förbi när det andra människor kan ge oss räcker. Gud låter dig och mig delta i hans verk, men han har också sagt att han är förmögen att utföra det själv. Det finns saker som kommer göras och som behöver undervisas och förstås som Gud själv kommer att ta hand om, och andra saker som kan utföras av dem som verkligen har fått Guds prästadöme och har en oskiljaktig förbindelse med himlens krafter. Moroni undervisade Joseph Smith och sa att ”de som kommer ska bränna dem”. Vi måste förtrösta på Gud och våga ge honom fullt svängrum i våra liv för att vi ska bli redo och för att vi ska kunna uthärda den kommande dagen.

Gud älskar oss alla. Han vill att vi alla ska komma till honom genom hans Son. Men han vet att alla, inte ens alla här, kommer att göra det. Han gråter över detta. Låt honom inte behöva gråta över dig. Än finns tid.

I Jesu Kristi namn, amen.No comments:

Post a Comment