Saturday, May 30, 2015

"Herren lät stenarna lysa" (Eth. 6)

Det är tydligt att det enda verkliga och fullt användbara ljus på en resa över mörka vatten mot ett utvalt land tillhandahålls av Herren. Vi tillskriver Jareds bror idén att låta Herren vidröra de sexton små stenar Jareds bror smält ur klippan. Men, det var Herren som "lät stenarna lysa i mörkret för att ge ljus åt män, kvinnor och barn så att de inte skulle fara över de stora vattnen i mörker." (Eth. 6:3)

När Moroni uppenbarade sig för Joseph Smith i september 1823 citerade han några verser ur Joel.
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.  Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. - Joel 2:28-29; JSH 1:41
Det är oklart om Moroni också citerade från Jeremias 33:e kapitel, men nedanstående passar in i sammanhanget.
Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. - Jer. 31:33-34
Joel profeterar om att Anden ska utgjutas över allt kött, unga som gamla. Enligt Jeremias profetia ska ingen undervisa sin broder, och ingen ska uppmana någon annan att lära känna Herren, "ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den störste."

Det är tydligt att för de som verkligen reser till det utvalda landet med Herrens ljus inte behöver förlita sig på det ljus som ges till vuxna, eller som ges till män (som antas besitta prästadömets makt och myndighet), eller till andra i ledarskapspositioner, oavsett på vilken nivå de befinner sig.

Alla har rätt att få sitt eget ljus från Herren, eller, Herren låter sitt ljus och sin sanning fylla den själ som söker att bli så fylld, oavsett kön, ålder och eventuell ordination till prästadöme (jfr LoF 93:1; 88:67-68; 67:10).

2 comments:

 1. Though my family name, "Boberg", is from Sweden, I know no Swedish, except for occasional cognates. I enjoy reading your blog. How? Arthur C. Clarke said once, "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Yes, by a modern magical Urim and Thummin called "Google Translate", with some effort on my part I can read and enjoy your blog.

  I found your blog from Adrian Larsen, by a link from Rock Waterman's Pure Mormonism blog. I have a testimony of the Book of Mormon and of Joseph Smith, but I seem to be becoming more agnostic about many other aspects of modern LDS church culture.

  Mark Boberg
  (MarkinPNW - I live in the US Pacific Northwest, on an isle of the sea)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mark - welcome to my blog. I'm glad that the language barrier isn't one. Google translate FTW!

   Considering the fact that the LDS Church culture and the gospel are to very different things (one saving, the other potentially damning), I'd say it's a good thing to be agnostic about the culture of the Church. In some ways, this culture are traditions of the fathers and take away light and truth from us (see D&C 93:39).

   God bless!

   Delete