Sunday, April 12, 2015

Försätta i ursprungligt skick


När det talas om återställelse bör du bevara i sinnet att ordet återställa betyder "att försätta i ursprungligt skick". Eller, på engelska (restore) "to give back (someone or something that was lost or taken), to return (someone or something), to put or bring (something) back into existence or use, to return (something) to an earlier or original condition by repairing it, cleaning it, etc." Det som nu har återställts har alltså funnits förut. 
Predika mitt evangelium, ka
Evangeliets fullhet gavs ursprungligen till Adam och Eva. Det handlar inte om en återetablering av den kyrka som Jesus grundades för ca 2 000 år. Detta insåg jag med två månader kvar på mission - det är faktiskt återställelsen av evangeliet och inte av kyrkan. Den dagen predikade jag evangeliet och kände en kraft i det. 

Vad ska vi då ha kyrkan till? Det är en bra fråga som vi kommer att återkomma till.


No comments:

Post a Comment