Sunday, April 5, 2015

En "dåres" bekännelser

"Och för den som bultar skall [Jesus] öppna. Och de visa och de lärda och de som är rika, som är uppblåsta på grund av sin lärdom och sin visdom och sina rikedomar — ja, det är dem han föraktar. Och om de inte kastar av sig dessa ting och ser sig själva som dårar inför Gud och kommer ned i ödmjukhetens djup så öppnar han inte för dem." (2 Ne. 9:42)

"Den enda sanna visdomen är att veta att du inte något vet." - Sokrates

"Ju mer jag lär mig, desto mer inser jag att jag inte vet." - Albert Einstein

"Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat." - Rita Mae Brown

Att tro sig vara lärd, att tro sig ha svaren på alla de svåra frågorna, är begränsande. Med svar kommer du inte fortsätta söka, utan stagnera i en förrädisk självtillräcklighet som lätt övergår i självgodhet, som förr eller senare kan ta sig formen av själviskhet. Du är ju din egen lyckas smed och kommer här i livet skörda följderna av ditt eget handlande, få framgång alltefter din begåvning, och segra alltefter din styrka. Ödmjukheten är borta, och som Jakob säger, öppnas inte dörren för sådana.

Grundpremissen för denna blogg är att jag inte vet så mycket alls. Jag kommer utgå från att det jag tror mig veta kan vara rätt eller fel, korrekt eller inkorrekt, sant eller falskt. Inget är för heligt för att omvärderas. För om något är fel, inkorrekt eller falskt är det inte heligt och inte värt att hålla fast vid, eller att tro på.

Joseph Smith d.y. fick besök av Jesus på våren 1820. Hans fråga rörde vilken kyrkan han skulle sluta sig till. Svaret han fick var att de olika sekterna "nalkas mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. De läror de förkunnar är människobud, och de har ett sken av gudaktighet, men de förnekar dess kraft." (JSH 1:19)

En konstnärlig skildring - inte att misstas
för hur det såg ut i verkligheten.
Tre år senare fick Joseph änglabesök när Moroni kom till honom sent på kvällen och levererade ett budskap. Moroni presenterade sig, sa att Gud hade ett verk för Joseph att utföra och berättade om 
1) plåtarna som kom att "översättas" till Mormons bok, citerade 
2) en del av Malakis tredje kapitel, och även det fjärde eller sista kapitlet (med en liten ändring), 
3) Jesaja kap. 11 och sade att det snart skulle fullbordas, 
4) Apostlagärningarnas 3:22, 23 och sa att profeten var Kristus, men att dagen ännu inte kommit då de som inte ville höra hans röst skulle avskäras från folket, men att den snart skulle komma, 
5) Joel kap. 2:28-32 och sa att detta ännu inte uppfyllts, men att det snart skulle ske samt att icke-judarnas fullhet snart skulle infalla, 
6)många andra skriftställen och gav många förklaringar som inte kan nämnas här. Som avslutning sa Moroni att 
7) Joseph inte skulle visa plåtarna, eller några av de andra historiska föremålen, för någon.

Den återställelse som tillskrivs Joseph kan, enligt min mening, vi bara börja förstå om vi tar avstamp i det Moroni undervisade om. Moroni återvände till Joseph under natten och nästa morgon och upprepade sitt budskap vid tre tillfällen. Om det för Joseph var nödvändigt att förstå dessa punkter för att kunna utföra det verk Gud hade för honom, är det enligt min mening även så att vi måste komma till samma förståelse. I bloggen kommer jag söka efter den egentliga återställelsen, och göra det med Moronis budskap som ledstjärna.

Denna blogg är inte avsedd att vara ett diskussionsforum, om inte syftet med diskussionen är att komma till större insikt och förståelse. Då är diskussionen mer än välkommen. Bloggen är till för mig, och alla andra som är intresserade av det verk Gud utförde genom Joseph.

Välkommen!


No comments:

Post a Comment