Sunday, November 8, 2015

Mitt inlägg i debatten: Ett försvarstal för Jesu lära

Till alla det berör:

Det har under helgen förts en intensiv diskussion och debatt på internet och Facebook. Den jag tänker på gäller tilläggen till handbok 1 gällande personer i samkönade äktenskap samt deras barns tillgång till evangeliets frälsande förrättningar. Många är upprörda, andra inte, vissa tycker det är helt galet, andra ser en vishet i ändringarna.

Det är inte min avsikt att reda ut detta en gång för alla. Jag vill dock lyfta min röst för att försvara Jesu lära.

Jesus förklarade sin lära för nephiterna: ”Se, sannerligen, sannerligen säger jag er: ”Jag skall förkunna min lära för er. Och detta är min lära, och det är den lära som Fadern har givit mig. Och jag vittnar om Fadern och Fadern vittnar om mig, och den Helige Anden vittnar om Fadern och mig. Och jag vittnar om att Fadern befaller alla människor överallt att omvända sig och tro på mig. Och var och en som tror på mig och blir döpt, han skall bli frälst, och det är de som skall ärva Guds rike. Och var och en som inte tror på mig och inte blir döpt skall bli fördömd. Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är min lära, och jag vittnar om att den kommer från Fadern, och var och en som tror på mig tror även på Fadern. Och för honom skall Fadern vittna om mig, ty han skall besöka honom med eld och med den Helige Anden.” (3 Ne. 11:31-35)

För att det inte skulle råda några oklarheter la Jesus till följande: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er att detta är min lära, och var och en som bygger på den bygger på min klippa, och helvetets portar skall inte få makt över dem. Och var och en som förkunnar mer eller mindre än detta och påstår att det är min lära, han är av den onde och är inte byggd på min klippa, utan han bygger på en grund av sand, och helvetets portar står öppna för att ta emot sådana när översvämningar kommer och vindarna slår mot dem.” (3 Ne. 11:39-40)


Att förvägra någon som tror på Jesus Kristus, omvänder sig och vill ta emot dop står i strid med Jesu lära. Ingen får lägga till eller ta bort ifrån denna.


Denna aspekt av situationen vill jag lägga fram, för den gör mig orolig på riktigt.

No comments:

Post a Comment